default_dsc5940

Materialen

MARMER

behoort tot de metamorfe gesteenten. Het is een kristallijne, homogene en kompakte steen. Marmer is hoofdzakelijk opgebouwd uit zachte mineralen (calcietkristallen, dolomiet, serpentiniet) die werden verbrokkeld of die een metamorfose ondergingen.Vreemde stoffen veranderen het oorspronkelijke sneeuwwit gesteente in veelkleurige, gestreepte, gevlamde, gevlekte of geaderde marmers. Er bestaan witte, beige, rose, blauwe, groene, zwarte varianten. Marmer is een kalksteen.

GRANIET

is een gesteente met, naargelang de bestanddelen, een doorgaans heldere, lichtgrijze, roze, roodachtige of blauwachtige kleur en een gevlekt uitzicht.
Algemene kenmerken van graniet :

WITSTEEN

is een kalksteen (bestaat voor meer dan 95 % uit calciet) en behoort tot de afzettingsgesteenten. Daar de kalkstenen zowel hun ontstaan te danken hebben aan de ophoping van kalkhoudende modder, als aan de afzetting van overblijfselen van plantaardige en dierlijke organismen, hebben de verschillende soorten witsteen een gemengde structuur.

Algemene kenmerken :

ARDUIN

blauwe hardsteen ‘Erinstone’ is een ‘crinoïde kalksteen’. Dit betekent dat de steen eigenlijk een aaneenklitting is van kleine skeletjes van waterlelies. In tegenstelling met hun naam zijn waterlelies diertjes die op de bodem van ondiepe zeeën leven.

Bij het afsterven bleef hun kalkskelet op de bodem achter en samen met de calcietafzetting die het geheel aan elkaar smeedde, vormde er zich in de loop van honderden miljoenen jaren de blauwe hardsteenlaag waaruit ERINSTONE vandaag wordt ontgonnen. Door deze vrij unieke achtergrond is blauwe hardsteen schaars en werd deze tot nu toe enkel gevonden in België en Ierland.